Đọc sách cùng trung tâm

Cưỡng ép người khác sử dụng ma túy, phạm tội gì?

ANTD.VN - Hoàng Đình P. (SN 1978), là một người nghiện ma túy, đã từng bị kết án về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về với cộng đồng, Hoàng Đình P. đã rủ rê, lôi kéo một số người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Thái H. (SN 1993). Do Nguyễn Thái H. chưa từng sử dụng ma túy nên đã sợ không dám chích ma túy. Hoàng Đình P. ra lệnh cho đồng bọn trói và đánh đập Nguyễn Thái H. Vì bị đánh và sợ Hoàng Đình P. nên Nguyễn Thái H. đã miễn cưỡng sử dụng ma túy và bị bắt quả tang. Vấn đề đặt ra ở đây là hành vi cưỡng ép người khác sử dụng ma túy của Hoàng Đình P. phạm tội gì?

 

Ý kiến bạn đọc

Phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

Trong vụ việc này, Hoàng Đình P. và đồng bọn đã phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 197, Bộ luật Hình sự. Theo quy định của pháp luật thì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Trong vụ việc này Hoàng Đình P. là người chỉ huy, phân công, điều hành việc sử dụng ma túy và trước đó, Hoàng Đình P. đã từng bị kết án về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, Hoàng Đình P. đã phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thu Thủy (Thanh Xuân - Hà Nội)

 

Cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

Hành vi dùng vũ lực của Hoàng Đình P. để bắt Nguyễn Thái H. phải miễn cưỡng sử dụng ma túy đã phạm tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự. Theo quy định của pháp luật, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn làm cho người bị đe dọa sợ hãi phải miễn cưỡng sử dụng trái phép chất ma túy. Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi dùng lời lẽ hoặc thủ đoạn nhằm mua chuộc, rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác khêu gợi sự ham muốn sử dụng ma túy của người khác để họ tự nguyện sử dụng trái phép chất ma túy. Hoàng Đình P. đã có hành vi ra lệnh cho đồng bọn trói và đánh đập H. Vì bị đánh và sợ P., nên H. đã miễn cưỡng sử dụng ma túy. Do đó, Hoàng Đình P. đã phạm tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Đoàn Quốc Thái (TP Hà Giang - Hà Giang)

 

Không phạm tội

Căn cứ vào nội dung vụ việc, tôi cho rằng các đối tượng trong vụ việc này đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên tội này đã bị bãi bỏ trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2009) nên Hoàng Đình P. không có tội. Mặc dù theo nội dung vụ việc, Hoàng Đình P. đã rủ rê lôi kéo một số người sử dụng ma túy, trong đó có Nguyễn Thái H. Tuy H. là người chưa từng sử dụng ma túy nhưng tôi cho rằng bản thân H. nếu ý thức được tác hại của ma túy thì đã không nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của P. Việc H. đi theo P. đến nơi sử dụng ma túy cho thấy H. cũng có ý định muốn thử ma túy. Do đó, theo tôi không thể kết tội Hoàng Đình P.  trong trường hợp này. 

Hoàng Xuân Hà (Sông Công - Thái Nguyên)

 

Bình luận của luật sư

Căn cứ vào nội dung vụ việc, theo chúng tôi có cơ sở để khẳng định Hoàng Đình P. đã phạm tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy theo Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Theo điều văn của điều luật thì người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có thể thực hiện một trong hai hoặc cả hai hành vi: Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn làm cho người bị đe dọa sợ hãi phải miễn cưỡng sử dụng trái phép chất ma túy.

Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là dùng lời lẽ hoặc thủ đoạn nhằm mua chuộc, rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác khêu gợi sự ham muốn sử dụng ma túy của người khác để họ tự nguyện sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi của Hoàng Đình P. trong vụ việc này đã thể hiện việc cưỡng bức Nguyễn Thái H. sử dụng ma túy thông qua việc ra lệnh cho đồng bọn dùng vũ lực bằng cách trói và đánh H. Vì bị đánh và sợ P., nên H. đã miễn cưỡng sử dụng ma túy. 

Hành vi của Hoàng Đình P. cưỡng bức, lôi kéo Nguyễn Thái H. sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ việc này không phải là tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bởi trong tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể cũng dùng những thủ đoạn như: Dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng những thủ đoạn làm cho người bị đe doạ sợ hãi hoặc mua chuộc, rủ rê, dụ dỗ, xúi giục người khác để họ sử dụng ma túy nhưng lại khác nhau ở chỗ: Người phạm tội có hành vi đưa chất ma túy vào cơ thể của người sử dụng ma túy hoặc tổ chức đưa chất ma túy vào cơ thể của người sử dụng trái phép chất ma túy.

Nói cách khác, người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo, còn việc đưa chất ma túy vào cơ thể của người bị cưỡng bức, bị lôi kéo là do tự người sử dụng ma túy thực hiện. Điều này được thể hiện tại Mục 6, Phần II, Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP. Theo đó “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây: a) Chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; b) Chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy; chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất…) nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; chuẩn bị địa điểm (thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác); chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ…) nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.

Về các dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm: Người phạm tội cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện.

Như vậy, đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp. Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc, tức là người phạm tội mong muốn người khác sử dụng trái phép chất ma tuý với nhiều động cơ khác nhau. Trong vụ việc này đã thể hiện, sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về, Hoàng Đình P. đã rủ rê, lôi kéo một số người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Thái H. (SN 1993). Như vậy, ý thức chủ quan của Hoàng Đình P. là cố ý muốn H. sử dụng ma túy cùng với mình.

Tình tiết tăng nặng trong vụ việc này là Hoàng Đình P. và đồng bọn đã phạm tội có tổ chức: Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác. Cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức là trường hợp có nhiều người cố ý cùng bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau, vạch kế hoạch để thực hiện hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu, có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu.

Những người đồng phạm khác như: Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức cũng tương tự với trường hợp phạm tội có tổ chức khác, chỉ khác ở chỗ tội phạm được thực hiện trong trường hợp này là hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; người thực hành trong vụ án cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy là người trực tiếp thực hiện hành vi cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Trong vụ việc này, Hoàng Đình P. đã thể hiện vai trò cầm đầu của mình bằng cách rủ rê lôi kéo và sau khi nhận thấy H. không dám chích ma túy, P. đã ra lệnh cho đồng bọn trói và đánh H.

 

 

Vì sao có những người sử dụng chất gây nghiện

Cuối cùng, có phải khoa học cũng sắp hiểu được việc nghiện ngập?

Chúng ta biết rằng những người nghiện mất khả năng kiểm soát cuộc sống của mình và họ sẽ sớm tử vong vì một (hoặc nhiều) chất kích thích mình thích dùng. Thế nhưng, câu hỏi quan trọng là vì sao một thanh niên trong nhóm trẻ đồng trang lứa lại trở thành người nghiện và những bạn trẻ khác vẫn không sa vào.

Giải thích xưa nhất về việc nghiện là do đạo đức yếu kém không thỏa đáng vì nó mù mờ, vòng vo. Nó chưa làm rõ lý do tại sao một vài người có khả năng chống lại việc nghiện ngập. Các nhà khoa học cũng không thích cách giải thích đạo đức vì nó gợi lên ý chí tự do, vốn được xem là không có khoa học.

Gác lại lời giải thích chưa thỏa đáng về đạo đức, các nhà nghiên cứu về nghiện đưa ra hai lý thuyết hợp lý. Theo mô hình bệnh tật, người nghiện là người bị yếu điểm sinh học đối với một số, hoặc tất cả các loại chất gây nghiện. Giải thích khác là việc sử dụng ma túy đang gia tăng và những người nghiện chỉ đơn giản là học cách lặp lại các hành động khiến họ cảm thấy sung sướng.

Lý thuyết bệnh nghiện

Nghiện ma túy gây ra đủ mọi vấn đề y học nhưng lý thuyết bệnh cho rằng người nghiện có một yếu điểm sinh học với việc nghiện thậm chí trước khi bắt đầu sử dụng ma túy.

Quan điểm này nằm trong chiến lược của Những người nghiện rượu ẩn danh (AA - Alcoholics Anonymous) mà rõ ràng là đã cứu được nhiều cuộc đời và dường như nó cũng hữu ích cho các thành viên trong gia đình và các nhà trị liệu. Nếu lý thuyết bệnh là chính xác, nó hứa hẹn một loại thuốc có thể điều chỉnh sự bất thường hóa học của não liên quan đến việc nghiện.

Không cần phải nói, không có hạt đậu thần kì nào như vậy và có thể không bao giờ xảy ra. Một lý thuyết khác nữa lại tập trung vào các thuộc tính gây nghiện của ma túy.

Có phải người ta học việc nghiện?

Cách nghĩ rằng việc củng cố các thuộc tính của chất gây nghiện tạo ra sự nghiện ngập đã nổi tiếng nhờ các thí nghiệm chỉ ra là các động vật trong phòng thí nghiệm sẽ nhấn một đòn bẩy để nhận được các mũi tiêm nhỏ có chứa chất gây nghiện.

Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong việc giải thích lý do tại sao hút crack cocaine (cocaine vụn) dạng khói dễ nghiện nhiều hơn các loại hút trực tiếp bằng đường mũi. Các loại hút dạng khói nhanh vào não hơn. Ý tưởng là càng củng cố ngay lập tức thì càng tăng cường hành vi sử dụng ma túy.

Lý thuyết học tập của sự nghiện ngập cũng được khoa học thần kinh hỗ trợ bởi vì chất gây nghiện kích hoạt dopamin (một loại hocmon hạnh phúc) - dựa trên hệ thống phần thưởng, cái được sự chọn lọc tự nhiên thiết kế ra để tăng cường các hành vi thỏa mãn một cách tự nhiên như cho ăn và giao phối.

Sự giải thích dựa trên quan điểm tiến hoá về việc học việc nghiện ngập thực sự mang lại một giải thích ngắn gọn về lý do tại sao xảy ra việc nghiện. Tuy nhiên, nó không giúp giải thích lý do tại sao một số cá nhân bị sa lầy trong khi những người khác có cùng lịch sử dùng chất lại không bị.

Điều khó hiểu của những người bị nghiện

Vấn đề tại sao một số cá nhân trở thành người nghiện vẫn là một câu hỏi mở nhưng các nhà tâm sinh lý học có thể đang tập trung vào giải pháp. Từ lâu ta đã biết rằng hệ thống dopamine ở người nghiện hoạt động ở mức thấp và họ bị giảm khả năng trải nghiệm niềm vui trong cuộc sống bình thường của mình.

Không quá ngạc nhiên vì điều đó bởi các thụ thể não thường có xu hướng bị cạn kiệt bởi sự kích thích quá mức của chất dẫn truyền thần kinh. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đang báo cáo các bất thường di truyền trong các hệ thống dopamine có tương quan với các khuynh hướng nghiện trước khi mắc phải nghiện ngập (1).

Đọc những dòng này, ta thấy có thể một số người có xu hướng dễ nghiện hơn vì họ ít có được niềm vui hơn thông qua con đường tự nhiên, chẳng hạn như từ công việc, bạn bè và các mối quan hệ lứa đôi. Điều đó có thể giải thích tại sao họ kiếm tìm cảm giác kích thích nhiều hơn, hoặc "luôn thấy thiếu, đói".

Bất thường dopamine cũng có thể liên quan đến việc thiếu sự kiểm soát xã hội ở một số người nghiện. Người nghiện rượu lờ đi nhiều qui ước xã hội về việc sử dụng rượu, ví dụ: nên giao tiếp gần gũi; không bao giờ nên uống rượu trước giờ trưa; nên uống giới hạn trong bữa tối; không bao giờ uống nhiều hơn ba thức uống...

Nếu những cách tiếp cận này có kết quả, cuối cùng, chúng ta có thể bắt đầu hiểu tại sao một số cá nhân không chống lại nổi việc nghiện ngập. Câu trả lời có thể kết hợp các khía cạnh của lý thuyết bệnh và hiểu biết tinh vi về tác động của thuốc trên não.

 

1. Davis, C., và Loxton, N.J (2013). Hành vi nghiện và những nét tính cách dễ mắc thói nghiện: Sự liên kết với cấu trúc di truyền đa điểm dopamine. Hành vi nghiện (Addictive behaviors and addiction-prone personalitytraits: Associations with a dopamine multilocus genetic profile. Addictive Behaviors). Hành vi gây nghiện, 38, 2306-2312.

 

Cảnh sát báo động nạn sản xuất ma túy trong nước

(PLO)- Cơ quan chức năng bắt giữ gần 3.500 người với hơn 2,5 tấn ma túy tổng hợp nhưng tình trạng chiết xuất, sản xuất ma túy trong nước đang có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Năm 2017, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ma túy phần nhiều được mua bán, vận chuyển trái phép qua các tuyến biên giới Việt - Lào, Việt - Trung, Việt Nam - Campuchia và qua tuyến đường hàng không, đường biển vào Việt Nam tiêu thụ hoặc vận chuyển đi nước thứ ba.

Ma túy được thu giữ trong một vụ án

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ bắt giữ gần 35.000 người liên quan đến tội phạm ma túy (tăng 10% so với năm 2016) với hơn 2,5 tấn ma túy các loại. (Trong đó có hơn 900 kg heroin, 857 kg và gần 1 triệu viên ma túy tổng hợp - lượng heroin thu giữ được nhiều hơn 30% so với năm 2016).

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hàng tạ thuốc phiện, cocain, cần sa khô, cỏ Mỹ và gần 320 khẩu súng các loại.

Cơ quan chức năng cũng báo động tình trạng đáng lo ngại là tội phạm tìm cách sản xuất, tách chiết để sản xuất ma túy tổng hợp ngay trong nội địa có dấu hiệu gia tăng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng C47, cho rằng trong thời gian tới, hoạt động tội phạm ma túy tại Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhất là sự gia tăng hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Tội phạm ma túy vẫn sẽ tập trung hoạt động mạnh trên tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nam, tuyến hàng không, tuyến đường biển. Trong khi đó hoạt động của các toán, nhóm vũ trang vận chuyển trái phép chất ma túy qua khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, tỉnh Nghệ An vào sâu trong nội địa vẫn diễn biến phức tạp.

Ông Tuấn cho biết năm 2018, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy sẽ tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia, các tụ điểm mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không để phức tạp trở lại. Trong đó, giải quyết các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, nhất là tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La và huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Lực lượng cũng sẽ tập trung truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; tích cực điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây mua bán ma túy lớn. Ngoài ra, tăng cường phối hợp với các nước láng giềng Lào,Trung Quốc, Campuchia cùng với bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát biển trong đấu tranh chống tội phạm ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu, trên biển chặn ma túy ngay từ biên giới, không để ma túy thẩm lậu vào Việt Nam.

HUY HÀ

 

Ngáo đá, tái nghiện: Khó quản

(PL)- Những người sử dụng ma túy đá bị phát hiện đã khó quản lý, người đang cai tại cộng đồng mà sử dụng ma túy đá càng khó đưa họ trở lại cơ sở cai nghiện tập trung.

Trong phiên thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM diễn ra gần đây, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm lo ngại về tình trạng thanh niên phê ma túy đá. “Mối nguy của đối tượng ngáo đá này là mất kiểm soát hành vi, hung hãn gây nguy hiểm cho xã hội... Cơ quan chức năng cần xem lại công tác quản lý đối tượng này” - bà Trâm nêu. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được cơ quan chức năng trả lời tại phiên thảo luận.

Thực tế, mối lo ngại của bà Trâm là có căn cứ vì có nhiều người nghiện, tái nghiện nhưng khó cách ly họ vì vướng nhiều thủ tục.

Thiếu hướng dẫn

Ông Mai Ngọc Thuần, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Bình Tân, cho hay: Gần đây nhiều người ngáo đá gây nên các hành vi vi phạm pháp luật, gây bất an cho xã hội.

Chỉ ở Bình Tân, hai năm gần đây, số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến người nghiện chiếm tỉ lệ khá cao. Chỉ năm 2017, trên địa bàn quận có 92 người nghiện ma túy vi phạm pháp luật hình sự bị bắt giữ, chiếm hơn 34%. Sắp tới, Bình Tân sẽ tiếp nhận gần 30 người nghiện từ các cơ sở trở về địa phương. Nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú đối với các trường hợp này, quận chỉ đưa những đối tượng này vào danh sách quản lý nghiêm.

Với nhóm nghiện ma túy tổng hợp đang điều trị tại địa phương được phân loại thành hai nhóm: Có biểu hiện ngáo và có nguy cơ ngáo để giám sát. Bên cạnh việc cho họ cam kết không tiếp tục sử dụng ma túy, địa phương còn tuyên truyền gia đình, căn dặn họ báo cho địa phương để ngăn chặn kịp thời khi có biểu hiện ngáo.

Ông Thuần nhìn nhận việc quản lý người tái nghiện sau cai cũng đang gặp nhiều khó khăn do vướng quy định của pháp luật. Theo quy định, người nghiện sau cai được giáo dục tại địa phương trong thời hạn 3-6 tháng, nếu không tiến bộ, tiếp tục nghiện thì mới bị lập biên bản, chuyển hồ sơ ra tòa xem xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

Thanh niên bị ngáo đá trèo lên nóc chùa ở quận 8 cố thủ. Ảnh: N.TÂN

“Chưa kể, người nghiện có nơi cư trú ổn định, chấp hành xong quyết định của tòa án trở về nhà, đến nay chưa có hướng dẫn về việc quản lý họ, quận chỉ biết đưa vào danh sách quản lý nghiêm” - ông nói.

Ông Trần Ngọc Du, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM), cho biết vấn đề người nghiện tái nghiện phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân như ý chí, môi trường, sự kỳ thị của cộng đồng...

Nếu họ không vượt qua được, các cơ quan chức năng tiếp tục động viên họ tự nguyện cai nghiện tại nhà. “Trừ khi Nhà nước đã giúp, động viên… mà họ không từ bỏ thì mới áp dụng biện pháp tiếp theo là bắt buộc cai nghiện” - ông Du khẳng định.

Không biết lên cơn ngáo khi nào

Theo một cán bộ công an  ở một xã huyện Hóc Môn, những người sử dụng ma túy đến mức “ngáo đá” thường rất manh động, nhiều trường hợp người nhà, lực lượng chức năng không trở tay kịp.

Theo người này, để quản lý được những người sử dụng ma túy, nhất là ma túy đá, trách nhiệm của gia đình rất cao. Khi phát hiện, gia đình phải thông báo cho địa phương, đưa đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở xã hội… nhưng phải có sự đồng ý của chính người nghiện, điều này là bất khả thi.

11.231 người nghiện đang điều trị tại tất cả cơ sở cai nghiện tại TP.HCM và khoảng 4.000 người đang điều trị và quản lý tại cộng đồng.

Trường hợp gia đình khó khăn, phải báo cho địa phương để phối hợp lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Để phát hiện kịp thời, ngăn chặn tình huống xấu xảy ra, gia đình phải có sự chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để cùng xử lý.

Vị cán bộ này cũng thừa nhận địa phương gặp khó trong việc quản lý, xử lý với người ngáo đá. Theo đó, nếu bị phát hiện, địa phương sẽ lập hồ sơ quản lý. Phát hiện họ tái nghiện mới lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. “Tuy nhiên, để đưa đi cai nghiện bắt buộc cũng phải qua các thủ tục chặt chẽ, mất nhiều thời gian. Lúc này họ bỏ trốn hoặc lén sử dụng ma túy thì không ai quản lý nổi. Vai trò của gia đình trong việc giám sát là rất quan trọng” - người này nói.

Còn một cán bộ điều tra thuộc đội hình sự Công an quận 10 cho rằng mỗi địa phương có các mô hình để quản lý người nghiện, tuy nhiên cũng không thể nào quản suốt 24/24 giờ nên điều quan trọng nhất là gia đình và bản thân người nghiện phải hợp tác. “Họ là con bệnh nên đâu thể theo sát như tội phạm để đề phòng họ sử dụng ma túy đá, ngáo và gây án” - người này cho hay.

Theo cán bộ điều tra này, người sử dụng ma túy đá có thể là bất kỳ ai, họ sử dụng bất cứ lúc nào kể cả khi vui, khi buồn. “Những người đã sử dụng ma túy đá lâu năm, mức độ hòa nhập xã hội của họ gần như rất thấp. Nhiều em khéo che đậy là con ngoan trò giỏi, đến khi nghiện nặng, lên cơn ngáo thì gia đình mới hay” - ông nói.

Tại Hà Nội, Công an phường Thịnh Liệt có cách đưa người sử dụng ma túy đá đi chữa bệnh rất hay là: Khi phát hiện người nghiện sử dụng ma túy đá, công an sẽ vận động, thuyết phục người nghiện ngưng sử dụng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp việc vận động là bất khả thi, công an dùng biện pháp nghiệp vụ, đưa thẳng người nghiện vào bệnh viện tâm thần chữa trị khi họ vừa dùng ma túy đá.

• Dấu hiệu để nhận biết người nghiện bị ngáo đá: Về lâm sàng, người ngáo đá bị rối loạn nhịp tim, vã mồ hôi, ớn lạnh, giãn đồng tử, kích thích tâm thần vận động hoặc co giật… Về hành vi, người ngáo đá thường bị rối loạn các hành vi chức năng hoặc rối loạn tri giác. Theo đó, họ thường bị ảo giác, ảo thị, ảo thanh và ảo xúc giác như nói nhiều, lo âu, đa nghi, kích động, bồn chồn, tăng hoạt động, rập khuôn một hành động nào đó; tăng ham muốn tình dục, tăng nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh và sau nữa là hoang tưởng tự cao hoặc hoang tưởng bị người khác làm hại.

LÊ THOA - NGUYỄN TÂN

 

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Ngày 15-11, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình để lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy (PCMT) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí  Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tiếp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành tại Ninh Bình đã trình bày dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCMT đối với UBND tỉnh giai đoạn từ 1-1-2015 đến 31-3-2017.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Theo đánh giá tại dự thảo kết luận thanh tra: Trong những năm qua, UBND tỉnh Ninh Bình đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác PCMT. Đã xây dựng và thực hiện khá tốt chiến lược PCMT trong từng giai đoạn… Do đó, trên địa bàn toàn tỉnh không có băng, ổ nhóm tội phạm về ma túy, không có tụ điểm phức tạp về ma túy, hoạt động mua bán chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, trên địa bàn tỉnh không có nơi trồng cây thuốc phiện. Các địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo kết luận thanh tra của Bộ Công an, cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo kết luận thanh tra  và  làm rõ những ưu điểm, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của những đơn vị liên quan, đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCMT trên địa bàn tỉnh.

Tiếp thu dự thảo báo cáo  kết luận thanh tra của Bộ Công an  đối với tỉnh Ninh Bình, đồng chí Đinh Văn Điến mong muốn, thông qua giải trình của các sở, ngành, địa phương của tỉnh, đoàn thanh tra sẽ xem xét thêm để có kết luận chính thức sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương, giúp Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình thực hiện  tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về PCMT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, UBND tỉnh Ninh Bình cần nắm chắc tình hình, tội phạm ma túy tại địa phương để chỉ đạo phòng chống tích cực, có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền PCMT; tích cực, chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong công tác PCMT.  Bên cạnh đó, tỉnh cần có kế hoạch và các hoạt động cụ thể trong việc xây dựng xã, phường thị trấn không có tệ nạn ma túy; thông qua công tác thanh tra làm rõ một số mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm ma túy để nhân rộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và trên cả nước.

Đức Thắng (CAND)

 

Ma túy kẹo và sự lầm tưởng của dân chơi

Họ cho rằng, sử dụng ma túy dạng kẹo thì không bị nghiện, mà chỉ có cảm giác nhớ. Chính vì sự thiếu hiểu biết, lầm tưởng trước thông tin trên, nên nhiều bạn trẻ từ “chơi thử cho biết” đã bị nghiện, lệ thuộc vào ma túy.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm 2017 tới nay, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra hơn 200 vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy tổng hợp (MDMA), còn gọi là ma túy dạng kẹo.

Loại ma túy này xuất hiện từ năm 2012, chủ yếu tại các vũ trường, quán bar, nhưng gần đây lại có chiều hướng xuất hiện nhiều hơn trong giới trẻ. Cái gọi là “ma túy kẹo” thực chất chỉ là tên gọi mới nhằm hút sự quan tâm, tâm lý thích khám phá cái lạ của một số dân chơi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ma túy kẹo có tên khoa học là Dimethyl (Methylenedioxy), Phenethylamine; tên chất là MDMA. Trên thế giới còn có tên gọi là Ecstasy, được bào chế dưới dạng viên nén hoặc viên con nhộng với trọng lượng khoảng 0,3 gam/viên, khi dùng ngậm như ngậm kẹo.

 

 

Một số loại ma túy dạng kẹo bị Công an TP Hà Nội thu giữ

Có một thông tin nguy hiểm lan truyền trong giới trẻ là: Sử dụng ma túy dạng kẹo thì không bị nghiện, mà chỉ có cảm giác nhớ? Chính vì sự thiếu hiểu biết, lầm tưởng trước thông tin trên, nên nhiều bạn trẻ từ “chơi thử cho biết” đã bị nghiện, lệ thuộc vào ma túy.

Được biết, giá một viên ma túy dạng kẹo trong khoảng từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng một viên. Loại ma túy này thường xuất hiện tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke…

Y học ghi nhận, người sử dụng loại ma túy dạng kẹo này cùng với âm thanh lớn kích động trong nhiều giờ liền sẽ dẫn đến mất nước. Nhiều trường hợp bị đột quỵ do sử dụng quá liều, hưng phấn nhảy quá sức. 

Cũng giống như nhiều loại ma túy khác, sử dụng kẹo ma túy sẽ tạo ảo giác, hưng phấn ban đầu, nhưng sau khi hết thuốc sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy nhược, trầm uất. Đã có một số trường hợp phải vào bệnh viện cấp cứu đe dọa đến tính mạng.

Vì vậy, lời khuyên cho các bạn trẻ là hãy tránh xa tất cả các dạng ma túy. Đáng chú ý  là ma túy dạng kẹo, gây hưng phấn, ảo giác là sẽ gây nghiện.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã phát hiện xử lý 209 vụ, với tang vật thu được lên tới gần 19 kg MDMA. Vừa qua, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy Bộ Công an, có sự phối hợp của Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt quả tang một đối tượng đang mua bán trái phép gần 1,5 kg Methamphetamine và 3,7 kg MDMA (ma túy dạng kẹo). Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, còn thu thêm 2,432 gam MDMA cùng một số tang vật khác. Cùng thời điểm đó, lực lượng công an còn phát hiện 3 đối tượng khác đang tàng trữ khoảng 2 kg ma túy dạng kẹo (MDMA).

Đào Minh Khoa (CAND)

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hỗ trợ trực tuyến

Lại Văn Anh

Số lượt truy cập

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy
mod_vvisit_counterToday163
mod_vvisit_counterYesterday463
mod_vvisit_counterThis week3658
mod_vvisit_counterThis month2312
mod_vvisit_counterAll3145217