Phân loại ma túy

Có nhiều cách để phân loại ma túy. Sau đây là hai cách thường được sử dụng: phân loại theo luật pháp và phân loại theo tác dụng.

Phân loại theo luật pháp - Classification according to their legal status

Luật pháp chia ma túy làm hai nhóm: hợp pháp và bất hợp pháp.

• Ma túy hợp pháp - Legal drugs
Những loại ma túy hợp pháp thông dụng:
1. Rượu, bia
2. Ni- cô-tin ( thuốc lá)
3. Ca- phê-in
4. Thuốc bác sĩ cho toa như thuốc ngủ an thần (sedative-hypnotics)gồm có: Ben- zô-đai-a-zê-pin (Benzodiazepines) như Serepax,Valium, Librium...
5. Một số dược phẩm trong nhóm amphetamies nhưdexamphetamine, methylphenidate, phentermine...
Ghi chú : Tuy nhiên có một vài giới hạn đối với một số thuốc hợppháp. Những loại này có thể trở thành bất hợp pháp, ví dụ như việcthiếu niên dưới 18 tuổi mua rượu bia hay thuốc lá là bất hợp pháp.Những loại thuốc trị bệnh cũng có thể trở thành bất hợp pháp nếumua qua bạn bè, chợ đen hay mua không có toa bác sĩ.

• Ma túy bất hợp pháp - Illegal drugs
Những loại ma túy được xem là bất hợp pháp tại Úc gồm có:
1. Cần sa (Cannabis)
2. Bạch phiến (Heroin)
3. Các loại gây ảo giác (Hallucinogens/Psychedelics): LSD, DMT, Psilocybin, Psilocin, Mescaline, DOM (STP), Phencyclidine or PCP,Ketamine...
4. Cô -ken (Cocaine)
5. Mê-tha-qua-lôn ( Methaqualone) và những loại gây nghiện(narcotics) mua không có toa bác sĩ.
6. Các loại amphetamine bất hợp pháp như methamphetamine, crystal methamphetamine....

Phân loại theo tác dụng - Classification according to their effects
Phân loại theo tác dụng, ma túy được chia thành ba nhóm chính: kích thích, ức chế thần kinh và gây ảo giác:


• Thuốc kích thích (Stimulants) là thuốc có tác dụng làm tăng nhanh hoạt động của hệ thống thần kinh và nhiều bộ phận trong cơ thệ. Các loại thuốc kích thích bao gồm:

1. Ni- cô-tin (nicotine) trong thuốc lá
2. Cà-phê-in (caffeine) trong trà, cà phê, các loại nước tăng lực(energy drinks), sô-cô-la (chocolate), nước cô-ca cô-la (coke)
3. Am- phê-ta-min và những loại thuốc cùng họ hoặc có công thứchoá học rất gần như Dexamphetamine, Metamphetamine,Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), Methylpheniate ...
4. Cô -ken – Cocaine

• Ức chế (Depressants) là ngăn cản hoặc làm suy giảm hoạt động. Thuốc ức chế thầnkinh có tác dụng làm suy giảm, làm chậm lại hoạt động của hệ thốngthần kinh. Dưới đây là một số loại thuốc ức chế thần kinh có tác dụng gây nghiện:
1.Thuốc có tác dụng an thần, gây ngủ - Sedative-hypnotics
a) Rượu (ethanol): Bia, rượu chát, rượu mạnh...
b) Benzô-đai-zê-pin (Benzodiazepines) là những thứ thuốc anthần loại nhẹ hoặc thuốc ngủ. Những loại Ben- zô thôngdụng như Librium, Antenax, Valium, Propam, Mogadon,Dormicum, Nitepam, Alepam, Murelax, Serapax, Benzotran,Rivotril, Euhypnos, Normison, Temaze, Rohypnol...
2. Thuốc giảm đau thuộc nhóm á phiện - Opiate analgesics
Thuốc phiện (opium), morphine, pethidine, codein, bạch phiến(heroin), methadone, buprenorphine...
3. Cần sa ở liều lượng nhẹ - Cannabis in low dose
4. Những ma túy dạng bốc hơi hoặc dạng hít - Volatile substances or Inhalants
Xăng , thuốc chùi sơn, keo, dung dịch pha loãng sơn (paint thinner)...

• Chất gây ảo giác – Hallucinogens

Thuốc gây ảo giác có tác dụng tạo ra ảo giác như thấy hoặc nghenhững điều không có thực, thấy thời gian và không gian thay đổi, thấysự vật chung quanh di chuyển hoặc thấy sự vật có màu sắc đậm hơnhay khác hơn bình thường. Các loại thuốc gây ảo giác gồm có:
- LSD (lysergic acid diethylamide)
- DMT ( dimethyltryptamine)
- Psilocybin (magic mushroom)
- Psilocin (magic mushroom)
- Mescaline (peyote cactus)
- DOM hay STP ( chất tổng hợp từ Mescaline)
- MDMA (ecstasy, thuốc lắc) ở liều lượng mạnh
- Phencyclidine or PCP (angel dust)
- Ketamine
- Cần sa ở liều lượng mạnh (marijuana, hash, hash oil)

Theo mtsos
 

Hỗ trợ trực tuyến

Lại Văn Anh

Số lượt truy cập

cai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuycai nghien ma tuy, trung tam cai nghien ma tuy, tu van cai nghien ma tuy
mod_vvisit_counterToday21
mod_vvisit_counterYesterday572
mod_vvisit_counterThis week593
mod_vvisit_counterThis month16274
mod_vvisit_counterAll2132388